2014-05-03

Himmel över Berlin

Eller gammalt och nytt, sida vid sida. Det som är essensen av Berlin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar